Minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek

ISO 9001 minőségirányítási és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerek létrehozása, illetve működő rendszerek folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése

Üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás jelentés hitelesítése

Az EU Kibocsátás Kereskedelmi Rendszerében (EU ETS) érintett létesítmények üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás jelentéseinek hitelesítése. Ezt a jelentést egy erre a tevékenységre akkreditált szervezetnek évente hitelesítenie kell, mielőtt azt az arra kijelölt hatóság (NKVH) felé benyújtja az üzemeltető. A kibocsátási adatokról szóló jelentés hitelesítése felöleli a kibocsátási és nyomon-követési (monitoring) rendszer, a jelentés kibocsátási adatainak vizsgálatát, mind pedig ezen adatok hitelességének igazolását, a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott követelményekkel összhangban.

Az EU-ETS III. (2013-2020) kereskedési időszakára vonatkozóan társaságunk 2014.02.20-án elsőként az országban megszerezte a hitelesítési tevékenység végzéséhez szükséges Akkreditálási okiratot, majd 2018.01.25-én az újraakkreditálást, illetve 2019.01.24-én a 98-as tevékenységcsoporttal lett bővítve a jogosultság, valamint 2019.12.19-én a 2018/2067/EU rendelet alapján lett a jogosultság megadva.

A hitelesítési tevékenység elsősorban az ásványanyag ipar, kerámiatermékek gyártása, a vegyipar valamint az energiatermelés területeire vonatkozik.

NAH-10-0001_2018 akkreditálási okirat-98-al-teljes-2067_Q&L Kft, 547 K

Társaságunk minden körülmények között biztosítja a validálási vagy verifikálási (hitelesítési) tevékenységek objektivitását. Az összeférhetetlenség feloldását az Irányítási rendszerben kialakított megfelelő eljárásokkal kezeljük. [ISO 14065:2013, 5.4.1 b)]

Fellebbezés és panasz kezelésről információ kérése a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeken lehetséges.

Környezetvédelmi szakértői munkák

Környezetvédelmi szakmai kérdések (légszennyezés, víz, szennyvíz, zaj, hulladékkezelés) megoldása külsős környezetvédelmi megbízottként vagy szakértőként

Egyéb szakértői munkák

Építőanyag ipari pályázatok bírálata, üveg és kerámia területen szakértői jelentések készítése

Üzemi Gyártásellenőrzés (ÜGYE) kialakítása

Építőanyag ipari termékek forgalmazásának alapját jelentő Üzemi Gyártásellenőrzés (ÜGYE) rendszerének kialakítása, a tanúsítás megszerzésében szakmai tanácsadás, vonatkozó harmonizált szabvány esetén CE jel használat és Teljesítmény nyilatkozat feltételeinek kialakítása